Pot realitzar la devolució de la seva comanda en un termini de 14 dies naturals des de la data de recepció de la comanda.

 

Per a iniciar el tràmit de devolució de la comanda haurà d'enviar un correu electrònic a pons.shop@grup-pons.com indicant el número de comanda i el producte a retornar. Li respondrem per correu electrònic dins dels següents 3 dies hàbils, amb les instruccions per a formalitzar la devolució.

 

Les despeses d'enviament de la devolució seran a càrrec del client que serà el responsable que la devolució s'efectuï correctament amb l'agència de transport que desitgi.

 

MOLT IMPORTANT: Conserva el comprovant d'enviament posat que en cas d'incidència amb el mateix, servirà de comprovant davant possibles reclamacions. En cas contrari, EUROALIMENT PAC, S.L.U. no es fa responsable de la devolució.

 

Dret de desistiment

Per a exercir el dret de desistiment, el client disposa d'un termini de 14 dies naturals a comptar des de la data de recepció de la comanda.

Per a fer efectiu el desistiment haurà de notificar-lo a l’Empresa enviant una notificació per escrit a l’Empresa de la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

 

La sol·licitud de desistiment s’ha d’enviar a:


EUROALIMENT PAC, S.L.U.

Poligono Al-Kanis Nave A, Ctra N-230 Km 11.2

Rosselló, Lleida 25124

pons.shop@grup-pons.com

 

Recomanem utilitzar el següent formulari on-line. L'ús d'aquest formulari no limita els drets de desistiment de l'Usuari.

 

Model de formulari de desistiment:

---------------------------------------------------

Formulari: 
Per la present comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent producte o prestació del següent servei: 

(*) Núm. de comanda: ___________________________________________________

(*) Nom de contacte: ____________________________________________________

(*) E-mail de contacte: ___________________________________________________

(*) Telèfon de contacte: __________________________________________________

(*) Adreça de l'usuari: __________________________________________________

(*) Descripció (indicar el/els producte/productes a retornar). _____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
(*) Data: _______________________

(*) Signatura del consumidor/usuari (només si el present formulari es presenta en paper):

________________________

 

(*) Caps obligatoris.

 

---------------------------------------------------

 

 

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret, sigui enviada abans que venci el termini corresponent indicat.

 

Aquest dret és limitat i no inclou la possibilitat de desistir en les situacions següents:

-        Els béns que hagin estat usats o danyats.

-        Els béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

-        Els béns siguin confeccionats conforme les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, a mida.

-        Els béns precintats no es poden retornar, per raons de protecció de la salut o higiene, si han estat desprecintats.

 

Només s'admetrà la devolució d'aquells productes que es trobin en perfectes condicions i s'han de retornar correctament protegits, en el seu embalatge d'origen, en perfecte estat, sense desprecintar, sense signes que hagin estat oberts, amb tots els accessoris i la factura.


Un cop rebuts els productes, si fos detectat qualsevol tipus de manipulació, desperfecte o signe que fes suposar que el producte hagi estat obert, modificat, alterat o hi hagi risc d'això, el producte en qüestió serà retornat immediatament al client mitjançant l’enviament postal contra reemborsament, assumint l'usuari les despeses d'enviament.


El dret de desistiment requereix que l'usuari remeti el producte tal com va ser rebut, sense utilitzar i amb el seu embalatge original, de tal manera que no sigui possible el seu deteriorament durant el transport, assumint el client els possibles danys durant el mateix i les responsabilitats derivades.

 

Un cop examinats i verificats els articles, l’Empresa procedirà a la devolució de l'import de la mateixa forma que va realitzar el pagament, en un termini no superior a 14 dies, a partir de la data de recepció dels productes.

 

Les devolucions seran tramitades en dies laborals, de dilluns a divendres. Les devolucions realitzades en festius nacionals, autonòmics i locals es gestionaran l'endemà del festiu en qüestió.